Referenties

 
Hoogheemraadschap Van Rijnland
 
Waterschap Scheldestromen
 
Waternet
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Onze Experts

Actemium Veghel Actemium locatie Veghel

Contactpersoon: Gerard van Eijk
gerard.veijk@actemium.com
+31 (0)88-831 8999

 
Stel een vraag

CAW – Centrale Automatisering Waterbeheer

Vormt de hoeveelheid aan informatiesystemen en onderstations voor uw waterschap een belemmering bij het snel verkrijgen van de juiste informatie?
Centrale Automatisering Waterbeheer (CAW) bundelt het verzamelen, verwerken, de presentatie en bediening van het oppervlaktewater en/of rioolstelsel binnen uw waterschap in één systeem, waardoor u een goed inzicht krijgt.

Met CAW kunt u onder meer gegevens over neerslag, waterstanden en waterkwaliteit van uw eigen waterschap en dat van derden samenbrengen en gebruiken.
De kracht van het systeem zit hem in de openheid, zowel bij het verzamelen van informatie, als de presentatie aan de gebruikers.

Centrale bediening, vanaf iedere werkplek

U kunt met CAW vanaf iedere werkplek, ook vanuit thuis en onderweg met de voor tablets en smartphones ontwikkelde responsive website, het systeem raadplegen en bedienen. CAW maakt het mogelijk het hele werkgebied van uw waterschap te overzien. Dat geldt bijvoorbeeld voor waterstanden, de actuele positie van schuiven, sluizen en blokkeringen en het debiet in waterwegen. De informatie is sneller beschikbaar en wordt overzichtelijk gepresenteerd, waardoor u en andere beheerders het gebied in extreme situaties beter kunt overzien en beheersen.

Overzichtelijk en eenduidig

De bediening van het systeem en presentatie van gegevens zijn op een overzichtelijke en eenduidige manier gebouwd. Het toepassen van (geo)grafische weergaven (GIS) dragen hieraan bij.

Configureerbaar en modulair van opzet

CAW is zo opgebouwd dat uitbreidingen en aanpassingen die in het veld plaatsvinden zoveel mogelijk door u zelf kunnen worden doorgevoerd in het systeem, zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden.

Door de modulaire opzet is het relatief eenvoudig om allerlei merken en typen onderstations aan CAW te koppelen.

Kenmerken

 • Leverancier- en telemetrieonafhankelijke oplossing
 • Volledige GIS view functionaliteit
 • Het waterschap heeft het beheer en kan zelf eenvoudig wijzigingen en uitbreidingen uitvoeren
 • Gebouwd met moderne (web)softwaretechnologieën en volledig webgebaseerde gebruikersinterface
 • Geschikt om te draaien binnen een gevirtualiseerde omgeving
 • Gebiedsregelingen, recepten en algoritmen kunnen door de gebruikers vrij geprogrammeerd worden
 • Modulaire “one function – one module” opbouw
 • Redundant hot stand-by voor verhoogde beschikbaarheid (uitwijkcentrum)

Communicatie

 • Gebruikers maken verbinding via internet, lokaalnetwerk, draadloos via UMTS/GPRS of modem
 • Communicatie met onderstations en dataloggers mogelijk via alle gangbare PLC- en telemetrie protocollen via internet, modem, netwerk- en draadloze verbindingen
 • Data import en distributie met derden o.a. KNMI, MeteoConsult, LMW, Rijkswaterstaat, Hydrologic
 • Integratie met externe rekenmodellen
 • Alarmering via SMS-berichten, e-mail en semafoon
 • Integratie met IT-infrastructuur van de klant voor beveiliging en autorisatie
 • Export naar lange termijn databases o.a. FEWS, Hymos en Wiski

 

“Met het CAW-systeem heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht het waterbeheer optimaal onder controle”
– Ir. J.P. Verweij, projectmanager Beheer & Onderhoud van Waternet

 

“Het CAW-systeem biedt uniforme presentatie voor de gebruiker en krachtige gebiedsregelingen voor de beheerder”
– Dhr. W. van Buren, Waterhuishouding en CAW van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden


 
 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close